Lämna en kommentar

Autism kan upptäckas hos spädbarn

Skriver Dagens Nyheter idag: ”…Autistiska barn visar tecken på sociala funktionsnedsättningar redan vid två månaders ålder. Det visar forskning från USA….”

Om du vet mer om detta eller var fler informationer finns att tillgå så lägg gärna en länk till andra läsare.

Annons
1 kommentar

Boktips

Stanley Greenspan är inte så känd i Sverige, vilket dock inte betyder att hans metoder inte är värda att fördjupa sig i.

Greenspan har själv skrivit en del böcker, alla värda att läsa, detta boktips är emellertid inte en av hans egna men en bok om hans metod från ett föräldraperspektiv. En bok om ett föräldrapar som så många andra fått höra att deras barn antagligen aldrig skulle kunna gå,prata eller ens se eller höra. …

Lämna en kommentar

Arbetsmiljö i skolan för elever med autism

Alla barn i skolan har rätt till en god arbetsmiljö, tidigare har det inte funnits något redskap för att utvärdera arbetsmiljön i skolan för elever med autismspektrumtillstånd men det gör det nu. Blanketten som är är fritt tillgänglig för alla att använda är utarbetad av Boel Harning och Maria Lagerholm båda med lång erfarenhet av elever med AST,Lämna en kommentar

Filmen som är ett måste

Det här är filmen om kanske världens mest kända person med autism Temple Grandin, filmen ger en helt enastående insikt i hur en person med autism uppfattar sin värld. Det är dessutom en film fylld med hopp och en film som tydligt visar att hur det att ha autism inte behöver betyda att man inte kan få ett fullgott, rikt liv.

Temple Grandin (2010) Poster

Lämna en kommentar

Vad är TEEACH egentligen?

Det tycks föreligga många missförstånd i Sverige om vad TEEACH är, härunder att TEEACH enbart är strukturerade scheman och en vidareutveckling av Pavlos hundar (behaviorism). Detta kunde inte vara mer fel.

TEEACH bygger på fyra grundbultar så som Theo Peeters presenterade det redan i de tidigaste föreläsningarna 1986:

  • Stort föräldrainflytande, föräldrar skall ha inflytande i alla faser av behandling och undervisning
  • Elever och föräldrar erbjuds kontinuerligt stöd hela livet. Autism är ett livslångt tillstånd och om stödet skall vara meningsfullt så måste även detta vara livslångt.
  • Erbjudanden ges som helhet, man försöker att ha samma förhållningssätt gentemot eleven i samtliga av dennas miljöer.
  • De experter som arbetar med eleven ska vara experter, dvs läkare, psykologer,lärare,specialpedagoger som primärt arbetar med autism på ett sådant sätt att de har en gedigen insikt i autism.

TEECH är evidensbaserat, vilket betyder att det inom TEEACH är viktigt inte bara att veta vad som fungerar, men även att kontinuerligt hålla sig uppdaterad om ny forskning.

Om du vill läsa mer om TEEACH så kan du göra det här eller här.

Lämna en kommentar

Så skapar du en autismvänlig miljö

Den danska socialstyrelsen har gett ut en lättläst PDF om hur man enkelt skapar en autismvänlig miljö i hemmet eller i skolan.

PDFen kan du läsa här:

EB_om-at-skabe-autismevenligt_VFA

Lämna en kommentar

Oxytocin

Det har tidigare framkommit att oxytocin kanske kunde ha en effekt på människor med autism på så sätt att det bla skulle kunna förbättra deras förmåga att känna igen/tolka känslor. En ny och större studie tycks emellertid inte kunna finna denna koppling. Det kan du läsa mer om här.

Lämna en kommentar

Nya diagnoskriterier

Varav det mest intressanta får sägas att vara att över- eller underkänslighet för sinnesintryck, eller ovanligt intresse för vissa sensoriska stimuli i omgivningen nu medtagits.

Du kan läsa mer här